Pupujian Gusti Urang Sarerea, Nadhom Sajarah Nabi Muhammad SAW, Bag. II

- Sabtu, 5 Februari 2022 | 18:10 WIB
Gusti Urang Sarerea, pupujian Sunda nun pangdikawanohna.
Gusti Urang Sarerea, pupujian Sunda nun pangdikawanohna.

jabaribernews.com -- Kalajengan tina Nadhom "Gusti Urang Sarerea" bagian ka-2:

Kapir Mekah kacaturkeun
Barang Nabi nyarioskeun
Mi’raj lain dimulyakeun
Anggur pada nyeungseurikeun.
Pada hasud ngakalakeun
Ti dinya Allah ngersakeun
Kanjeng Nabi dialihkeun
Ka Madinah disirnakeun.

Per sahabat pirang-pirang
Nu buméla milu iyang
Milu ngalih séwang-séwang,
Henteu pisan sumoréang.
Tambah kamulyaan Nabi
Di Madinah asal sepi
Jadi ramé ku nu ngaji
Muji ka nu Maha Suci.

Sapuluh taun lamina
Di Madinah jumenengna
Agama Islam cahyana
Gumebyar ka mana-mana.
Nagri Mekah diperangan
Ahirna kaboyong pisan
Nabi tambah kamulyaan
Yakin lain jijieunan.

Ari yuswa Kangjeng Nabi
Genep puluh tilu pasti
Maqomna di jero nagri
Madinah nagara suci.
Puputrana Kangjeng Nabi
Aya opat anu istri
Siti Zenab nu ka hiji
Ruqoyah hijina deui.

Ummi Kultsum ka tiluna
Siti Fatimah bungsuna
Ari putra nu cikalna
Sidna Qosim kakasihna.
Sidna Abdullah rayina
Ibrahim nu ka tiluna
Éta nu genep putrana
Siti Khodijah Ibuna.

Baca Juga: Pagoda, Si Hijau Cantik Penurun Kalesterol

Sidna Ibrahim Ibuna
Mariyah jenengannana
Istri ti Mesir asalna
Tah kitu turunanana.
Putra nu pameget kabéh
Pupus keur aralit kénéh
Nu istri carogéna téh
Para sahabat nu soléh.

Siti Zenab carogéna
Abul ’Ash jenengannana
Siti Ruqoyah carogéna
Sidna Ustman mimitina.
Geus Siti Ruqoyah hilang
Anjeuna turun ka ranjang
Ummi Kultsum putri lenjang
Ditikah gentos nu hilang.

Carogé Siti Fatimah
Sidna Ali nu katelah
Bakaromallohu Wajhah
Anu kamasyhurkeun gagah.
Ari putu Kangjeng Nabi
Dalapan pameget istri
Siti Umamah jeung Ali
Ti Siti Zenab kawarti.

Ari Sidna Abdullah mah
Putu ti Siti Ruqoyah
Putu ti Siti Fatimah
Aya lima kabéhna mah.
Tilu anu pamegetna
Sidna Hasan kakasihna
Sidna Husen ka duana
Sidna Muhsin ka tiluna.

Ummi Kultsum nu istrina
Ka Sidna Umar nikahna
Siti Zenab kaduana
Nurut ungeling wartosna.
Urang kudu cinta ati
Ka turunan Kangjeng Nabi
Poma ulah goréng ati
Sumawonna hiri dengki.

Ari mungguh Kangjeng Nabi
Nyaahna langkung ti misti
Ka umatna jaler istri
Leuwih ti sepuh pribadi.
Welas asih ka nu miskin
Sumawon ka budak yatim
Pada seubeuh ku paparin
Kadaharan jeung pisalin.

Akuan ka urang kampung
Calik satata ngariung
Tara angkuh jeung adigung
Sanajan ka urang gunung.
Ka nu nyandak kasusahan
Gering jeung kapapaténan
Ngalayad sarta ngubaran
Ngajajapkeun ka kuburan.

Halaman:

Editor: Iim Nurhalimah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Beureum Bodas na Harigu Indung

Sabtu, 26 November 2022 | 17:00 WIB

Ibing Paleredan Ngeuyeuban Penca Silat Nasional

Rabu, 16 November 2022 | 08:01 WIB

Fiksimini Sunda: Gamis Lebaran

Jumat, 15 April 2022 | 05:29 WIB

Fiksimini Sunda: Surat-Surat Tilu Puluh

Sabtu, 9 April 2022 | 05:00 WIB

Fiksimini Sunda: Nyanghareupan Puasa

Sabtu, 2 April 2022 | 11:35 WIB

Carpon: Lalampahan Darpan Neangan Ajengan

Selasa, 8 Maret 2022 | 18:10 WIB

Fiksimini Sunda: Nu ngaringkuk di Pos Ronda

Senin, 28 Februari 2022 | 21:19 WIB

Fiksimini Sunda: Hayang Tepung Taun

Selasa, 15 Februari 2022 | 10:00 WIB

Fiksimini Sunda: Satukangeun Kulawarga Pa Hartawan

Selasa, 8 Februari 2022 | 16:14 WIB

Rupa-Rupa Seuri dina Basa Sunda

Minggu, 6 Februari 2022 | 22:28 WIB

Fiksimini Sunda: Papanggihan

Sabtu, 5 Februari 2022 | 19:48 WIB

Fiksimini Sunda: Satengahing Sagara Tresna

Kamis, 3 Februari 2022 | 22:13 WIB

Fiksimini Sunda: Neang Cai

Rabu, 2 Februari 2022 | 19:06 WIB

Fiksimini Sunda: Kabagjaan nu Sampurna

Selasa, 1 Februari 2022 | 14:02 WIB
X