Pupujian Gusti Urang Sarerea, Nadhom nu Eusina Nyarioskeun Sajarah Nabi Muhammad SAW Bag. I

- Jumat, 4 Februari 2022 | 09:57 WIB
Nadhom pupujian Gusti Urang Sarerea, sajarah Nabi Muhammad SAW.
Nadhom pupujian Gusti Urang Sarerea, sajarah Nabi Muhammad SAW.

jabaribernews.com -- pupujian "Gusti Urang Sarerea" téh minangka hiji pupujian atawa Nadhom nu pangdipikawanohna ku Umat Muslim urang Sunda. Biasana sok dibaca dina acara Maulidan atawa Rajaban.

Eusina téh nyarioskeun sabagian sempalan-sempalan Sajarah Nabi Muhammad SAW salami  jumenengna ti kawit lahir dugi ka pupusna dina wangun bait-bait rumpaka nu murwakanti.

Gusti urang saréréa
Kanjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenengannana
Arab Quraisy nya bangsana.
Ramana Sayyid Abdullah
Ibuna Siti Aminah
Dibabarkeunna di Mekah
Wengi Senén taun Gajah.

Robi'ul Awal bulanna
Tanggal ka dua belasna
April bulan Maséhina
Tanggal ka dua puluhna.
Ari bilangan Taunna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambihna
Sareng sahiji punjulna.

Baca Juga: Oki Setiana Dewi: Perempuan Kadang-Kadang Suka Lebay, Netizen: KDRT Bukan Aib, Laporkan!

Siti Aminah misaur
Waktos babarna kacatur
Ningal cahya mani ngempur
Di bumina hurung mancur.
Babar taya kokotoran
Orok lir kénging nyepitan
Soca lir kénging nyipatan
Sarta harum seuseungitan.

Medal Nabi ahir jaman
Pirang-pirang kaanéhan
Sesembahan bangsa sétan
Kabéh pada karuksakan.
Nabi yuswa lima bulan
Geus tiasa angkat-angkatan
Yuswana salapan bulan
Geus capétang sasauran.

Yuswana sapuluh bulan
Tiasa ameng papanahan
Ngéléhkeun budak nu lian
Tapi tara kumagungan.
Parangina Kanjeng Nabi
Jatnika pinuh ku puji
Pinter tur gedé kawani
Sabar nyaah ka sasami.

Keur opat taun yuswana
Diberesihan manahna
Nabi dibeulah dadana
Malaikat nu meulahna.
Jibril kadua réncangna
Mikail jenengannana
Ngeusikeun kana manahna
Ilmu hikmah sapinuhna.

Baca Juga: Menyambut Bulan Rajab, Berikut 4 Amalan yang Baik Diamalkan untuk Memperoleh Keutamaan Rajab

Tuluy dada Kanjeng Nabi
Gancang dirapetkeun deui
Sarta teu ngaraos nyeri
Dihap ku Khotamin Nabi.
Harita Nabi ayana
Di lembur Ibu inangna
Halimah jenengannana
Sa’diyah ngaran lemburna.

Rama Nabi kacaturkeun
Pupusna kacarioskeun
Basa Nabi dibobotkeun
Dua sasih kaunggelkeun.
Keur lima taun yuswana
Ditinggal pupus Ibuna
Tuluy dirawat éyangna
Abdul Mutolib asmana.

Kersana Robbul ‘alamin
Kanjeng Nabi nu prihatin
Yuswa dalapan taun yakin
Éyangna mulih ka batin.
Sabada wafat éyangna
Nabi dirawat Uwana
Abi Tolib kakasihna
Sadérék teges Ramana.

Kangjeng Nabi sering pisan
Dicandak ka Nagara Syam
Sok nyandak barang dagangan
Di dinya téh pajeng pisan.
Kacatur di éta Nagri
Loba Pandita Yahudi
Sarta Pandita Nasrani
Nu tepang jeung Kanjeng Nabi.

Halaman:

Editor: Iim Nurhalimah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Beureum Bodas na Harigu Indung

Sabtu, 26 November 2022 | 17:00 WIB

Ibing Paleredan Ngeuyeuban Penca Silat Nasional

Rabu, 16 November 2022 | 08:01 WIB

Fiksimini Sunda: Gamis Lebaran

Jumat, 15 April 2022 | 05:29 WIB

Fiksimini Sunda: Surat-Surat Tilu Puluh

Sabtu, 9 April 2022 | 05:00 WIB

Fiksimini Sunda: Nyanghareupan Puasa

Sabtu, 2 April 2022 | 11:35 WIB

Carpon: Lalampahan Darpan Neangan Ajengan

Selasa, 8 Maret 2022 | 18:10 WIB

Fiksimini Sunda: Nu ngaringkuk di Pos Ronda

Senin, 28 Februari 2022 | 21:19 WIB

Fiksimini Sunda: Hayang Tepung Taun

Selasa, 15 Februari 2022 | 10:00 WIB

Fiksimini Sunda: Satukangeun Kulawarga Pa Hartawan

Selasa, 8 Februari 2022 | 16:14 WIB

Rupa-Rupa Seuri dina Basa Sunda

Minggu, 6 Februari 2022 | 22:28 WIB

Fiksimini Sunda: Papanggihan

Sabtu, 5 Februari 2022 | 19:48 WIB

Fiksimini Sunda: Satengahing Sagara Tresna

Kamis, 3 Februari 2022 | 22:13 WIB

Fiksimini Sunda: Neang Cai

Rabu, 2 Februari 2022 | 19:06 WIB

Fiksimini Sunda: Kabagjaan nu Sampurna

Selasa, 1 Februari 2022 | 14:02 WIB
X