• Selasa, 26 September 2023

Wangsit Siliwangi

Nanang Supriatna
- Minggu, 26 Desember 2021 | 15:44 WIB
Lukisan Prabu Siliwangi.*
Lukisan Prabu Siliwangi.*

SAKABEH turunan dia ku nga­ing ba­kal dilanglang. Tapi, ngan di waktu anu perelu. Nga­ing bakal datang deui, nulungan nu barutuh, mantuan anu saru­sah, tapi ngan nu hadé laku-lampahna.

Mun ngaing datang moal kadeuleu, mun ngaing nyarita moal ka­déngé. Mémang ngaing bakal da­tang.

Tapi ngan ka nu rancagé haténa, ka nu weruh di semu anu saéstu, anu ngarti ka­na wangi anu sajati jeung nu sur­ti lantip pikirna, nu hadé laku lampahna.

Mun ngaing datang teu ngarupa teu nyawara, tapi méré ciri ku wawangi.

Ti mimiti poé ieu Pajajaran leu­ngit ti alam hirup. Leungit dayeuhna, leungit nagarana.

Pa­jajaran moal ninggalkeun ta­pak, jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Sabab bukti anu kari, bakal réa nu malungkir!

Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, su­pa­ya anu laleungit kapanggih deui.

Nya bisa, ngan mapayna ku­du maké amparan. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. Mudu arédan heula.

Engké bakal réa nu kapanggih, sabagian-sabagian. Sabab kaburu di­larang ku nu disebut Raja Pa­nye­lang!

Aya nu wani ngoréhan terus-te­rus, teu nga­hiding ka pang­la­rang, ngo­réh­an bari ngalawan, ngalawan sa­ba­ri seuri.

Nyaéta budak angon, imahna di birit leuwi, pantona ba­tu satangtungeun, kahi­euman ku handeuleum, karimbunan ku hanjuang.

Ari ngangonna? Lain kebo lain embé, lain méong, lain banténg, tapi ka­lakay jeung tutunggul.

Inyana jongjon ngoréhan, ngumpulkeun anu kapanggih. Sabagian disumputkeun, sabab acan wayah ngalalakonkeun.

Engké mun geus wayah jeung mang­sana, baris loba nu kabuka jeung raréang mén­ta dilalakon­keun.

Halaman:

Editor: Nanang Supriatna

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Beureum Bodas na Harigu Indung

Sabtu, 26 November 2022 | 17:00 WIB

Ibing Paleredan Ngeuyeuban Penca Silat Nasional

Rabu, 16 November 2022 | 08:01 WIB

Fiksimini Sunda: Gamis Lebaran

Jumat, 15 April 2022 | 05:29 WIB

Fiksimini Sunda: Surat-Surat Tilu Puluh

Sabtu, 9 April 2022 | 05:00 WIB

Fiksimini Sunda: Nyanghareupan Puasa

Sabtu, 2 April 2022 | 11:35 WIB

Carpon: Lalampahan Darpan Neangan Ajengan

Selasa, 8 Maret 2022 | 18:10 WIB

Fiksimini Sunda: Nu ngaringkuk di Pos Ronda

Senin, 28 Februari 2022 | 21:19 WIB

Fiksimini Sunda: Hayang Tepung Taun

Selasa, 15 Februari 2022 | 10:00 WIB

Fiksimini Sunda: Satukangeun Kulawarga Pa Hartawan

Selasa, 8 Februari 2022 | 16:14 WIB

Rupa-Rupa Seuri dina Basa Sunda

Minggu, 6 Februari 2022 | 22:28 WIB

Fiksimini Sunda: Papanggihan

Sabtu, 5 Februari 2022 | 19:48 WIB

Fiksimini Sunda: Satengahing Sagara Tresna

Kamis, 3 Februari 2022 | 22:13 WIB

Fiksimini Sunda: Neang Cai

Rabu, 2 Februari 2022 | 19:06 WIB

Fiksimini Sunda: Kabagjaan nu Sampurna

Selasa, 1 Februari 2022 | 14:02 WIB

Terpopuler

X