Kanyaah Indung

- Selasa, 23 November 2021 | 17:24 WIB

Ku: Iim Nurhalimah

Bada isya, budak awéwé umur 8 taun lulumpatan ti tungtung gang. Mulang ngaji ti masjid. Ari poé biasa mah mulangna sok bareng jeung bapana nu tas jamaah isya, kabeneran peuting ayeuna bapana keur nyanyabaan, kapaksa mulang sorangan.

Sanggeus tepi hareupeun panto bari haruhah-haréhoh, budak uluk salam bari keketrok. "Samikum!"

Euweuh nu némbal. Ti jero kadenge sora tipi mani tarik.

"Salamualikum!" leuwih tarik. Angger ukur patembalan jeung sora tipi.

Ku budak diajaran pantona disurungkeun, pageuh dikonci.

"Bundaaa...!" cenah, ngageroan awéwé nu kakara sabulan jadi indung téréna. Ditutungguan, angger euweuh nu muka. Koréléng, budak téh ka pipir, gegeroan deui tina panto dapur, kitu kénéh, balik deui ka panto hareup, keketrok deui bari semu rék ceurik.

Nu di jero mah sigana haré-haré, lalajo tipi, ngahaja ditarikkeun, api-api teu kadéngé. Deudeuh teuing geulis, aya ku teungteuingeun indung téré hidep. Ukur nyaah ka bapana hungkul, ka anakna mah nganggap runtah.

Bageur hareupeun wungkul. Tihayang-hayang meunangkeun bapana, bélaan maké sagala cara. Kaasup nandasa pamajikanana nu tiheula nepika taya dikieuna.

Watir nempo budak mimiti carindakdak, ti tadi nyerangkeun ti kaanggangan ahirna nyampeurkeun. Budak nu keur muntangan panyekelan panto ngalieuk, ngagebeg nempo indungna geus aya tukangeunana,  buru-buru ngantelkeun curuk kana biwir, bari imut.

Panto disurungkeun lalaunan. Kulutrak, muka. Budak héraneun, melong. "Énggal kalebet" pok teh ku kényom hungkul. Budak asup bari teu eureun mencrong. Geuwat panto ditutup satengah dijeblugkeun.

Sora tipi nu titadi tarik ngadadak dilaunan. Tuluy kadéngé sora awéwé, "Balik jeung saha manéh?!" cenah kadéngéna téh.

"Nyalira." témbal budak.

"Saha nu bieu mukakeun panto?!"
"Mamah..."
....
Kadéngé sora pakgubra di jero.***

Editor: Nanang Supriatna

Tags

Terkini

Beureum Bodas na Harigu Indung

Sabtu, 26 November 2022 | 17:00 WIB

Fiksimini Sunda: Gamis Lebaran

Jumat, 15 April 2022 | 05:29 WIB

Fiksimini Sunda: Surat-Surat Tilu Puluh

Sabtu, 9 April 2022 | 05:00 WIB

Fiksimini Sunda: Nyanghareupan Puasa

Sabtu, 2 April 2022 | 11:35 WIB

Carpon: Lalampahan Darpan Neangan Ajengan

Selasa, 8 Maret 2022 | 18:10 WIB

Fiksimini Sunda: Nu ngaringkuk di Pos Ronda

Senin, 28 Februari 2022 | 21:19 WIB

Fiksimini Sunda: Hayang Tepung Taun

Selasa, 15 Februari 2022 | 10:00 WIB

Fiksimini Sunda: Satukangeun Kulawarga Pa Hartawan

Selasa, 8 Februari 2022 | 16:14 WIB

Fiksimini Sunda: Papanggihan

Sabtu, 5 Februari 2022 | 19:48 WIB

Fiksimini Sunda: Satengahing Sagara Tresna

Kamis, 3 Februari 2022 | 22:13 WIB

Fiksimini Sunda: Neang Cai

Rabu, 2 Februari 2022 | 19:06 WIB

Fiksimini Sunda: Kabagjaan nu Sampurna

Selasa, 1 Februari 2022 | 14:02 WIB

Fiksimini Sunda: Dina Mangsana Balik.

Jumat, 28 Januari 2022 | 19:37 WIB

Fiksimini Sunda: Mabok Sabu

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:08 WIB

Fiksimini Sunda: Ririwa Era Parada

Selasa, 25 Januari 2022 | 22:04 WIB

Fiksimini Sunda: Ngadadak Piral

Senin, 24 Januari 2022 | 14:00 WIB

Fiksimini Sunda: Nalika Lilir Tengah Peuting

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:47 WIB

Fiksimini Sunda: Jatukrami

Rabu, 19 Januari 2022 | 08:48 WIB

Fiksimini Sunda: Nu Ngasruk Handapeun Bulan

Senin, 17 Januari 2022 | 18:04 WIB

Terpopuler

X